Adres: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, 76-200 Słupsk, ul. Stefana Banacha 5
Telefon/faks: 59/843-19-10
E-mail: sp3slupsk@wp.pl

Przewodnicząca: Anna Kabatek

Lista zgłoszonych szkół

Żaden uczeń ze szkół powiatów: miasto Słupsk oraz bytowski i słupski – nie zakwalifikował się do etapu rejonowego.