Aby zgłosić szkołę do udziału w Wojewódzkim Konkursie z Informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024 należało wypełnić formularz elektroniczny w terminie do 29 września 2023 r. (piątek).

Najpóźniej w terminie ciągu 5 dni roboczych szkoła otrzyma potwierdzenie zgłoszenia do konkursu wysłane pocztą elektroniczną na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. I jednocześnie zostanie wpisana na listę zgłoszonych szkół, która jest znajduje się w menu „Rejonowe Komisje Konkursowe”.

Co zrobić kiedy szkoła nie zdążyła ze zgłoszeniem?
Zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki:

§ 2 ust. 6 – Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do współorganizacji Konkursu jest zgłoszenie jej udziału przez uzupełnienie elektronicznego formularza on-line dostępnego na stronie organizatora i przesłanie go przez dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 roku.
§ 5 ust. 1 – Uczeń ma prawo przystąpić do Konkursu w szkole macierzystej, a w przypadku, gdy nie organizuje się w niej stopnia I – szkolnego, uczeń może przystąpić do niego w innej szkole wskazanej przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o e-mail do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na adres ki.pomorskie@gmail.com lub telefon do Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Gdańsku 58/342-59-15.