Adres: Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera, 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 344
Telefon: 58/67-22-415 faks: 58/67-22-095
E-mail: sekretariat@pzs4-samochodowka.pl

Przewodniczący: Witold Gesse

Lista zgłoszonych szkół

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego