Regulamin Wojewódzkiego Konkursu z Informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki: m. in. karta zgłoszenia ucznia do konkursu

Harmonogram konkursu w roku szkolnym 2023/2024:

I – etap szkolny 16 listopada 2023 r. (czwartek), godz. 14:00
II – etap rejonowy 4 stycznia 2024 r. (czwartek), godz. 14:00
III – finał wojewódzki 7 marca 2024 r. (czwartek), godz. 12:30

Do udziału w konkursie jest wymagane zgłoszenie szkoły w terminie do 29 września 2023 r. (piątek).