Informujemy, że Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło wynik postępowania na przeprowadzenie konkursu przedmiotowego z informatyki dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2023/2024, przyznając wykonanie go Szkole Podstawowej im. św. Jana de La Salle w Gdańsku.

Wojewódzki Konkurs z Informatyki w r. szk. 2023/2024