I – Etap szkolny:

II – Etap rejonowy:

III – Finał wojewódzki:

Lista laureatów i finalistów